Dr. Dt. Mehmet KAYASAN

Dr. Dt. Mehmet KAYASAN

İlgili Branş : Ortodonti Uzmanı

Akademik Özgeçmişi:

2005 – Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
2015 – Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ortodonti Ana Bilim Dalı

Uzmanlık Alanları:

Ortodonti

Diğer Bilgiler:

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Tunc SK, Kayasan MS, Ozeroğlu E, Eroğlu CN. “Malpositioned canine treatment with autotransplantation and laser.” European Journal of Dentistry 2017, 11(3):395-397.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Mehmet Savaş Kayasan, Sabahattin Bor, Fatih Kazancı. Recorrection of a Central Incisor with a Vacuum-Formed Retainer after Orthodontic Treatment. 91st Congress of the European Orthodontic Society Venice/Italy, 2015.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Fatih Kazancı, Cihan Aydoğan, Mehmet Savaş Kayasan. Ortodontik Tedavi İhtiyacı ile Estetik, Çiğneme ve Konuşma Problemlerinin Algılanması Arasındaki İlişki. Temporomandibular Eklem Sempozyumu “Teşhis ve Tedavi Seçenekleri” Kırıkkale, 2014.

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Türk Dişhekimleri Birliği
Türk Ortodonti Derneği